Tadżykistan – z doliny Bartang przez Pamir Highway